Kontakti

Biķeru draudze
Vecā Biķernieku ielā 59, Rīga LV-1079
Tālrunis: 29172798


Dievkalpojumi
Svētdienās 10:00
Otrdienās 7:00


Draudzes mācītājs
Aleksandrs Bite

Tālrunis: 29172798
E-pasts: aleksandrs.bite@apollo.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās un trešdienās plkst. 17.00–18.00;
Svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma vai iepriekš sarunājot citu laiku.


Draudzes priekšnieks
Andris Sekste
Tālrunis: 29450181
E-pasts: andris.sekste@pastorats.lv


Draudzes kasiere-mantzine
Daina Siliņa
E-pasts: daina_silina@inbox.lv


Diakonijas vadītāja
Diāna Kirilova
Tālrunis: 28340908


Svētdienas skolas vadītāja
Laila Čakare

E-pasts: lcaks@inbox.lv


Biķeru draudzes bankas rekvizīti
(draudzes locekļa nodevām u.c. ziedojumiem)
Nosaukums: Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr: 90000287170
Konta Nr: LV11HABA0551001683836
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Normal 0

e–pasts: sūtīt (aleksandrs.bite@apollo.lv)

Pieņemšanas laiks: pirmdienās un trešdienās plkst. 17.0018.00

vai iepriekš sarunājot citu laiku.