Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." Mt 19:14

Svētdienas skolas nodarbības notiek no septembra līdz maijam svētdienas dievkalpojuma laikā. Kopā ar draudzi 10.00 sākam dievkalpojumu, un pēc dievkalpojuma pirmās daļas, t.i., pēc ticības apliecinājuma, bērni dodas uz  Svētdienas skolas nodarbību.

  • Jaunākajai grupai (3–6 gadi) nodarbības notiek draudzes namā;
  • vecākajai grupai – skolas vecuma bērniem –  sakristejas 2. stāvā.

 

Svētdienas skola - Biķeru draudze
Svētdienas skolas audzēkņi un skolotāji.
2011. gada 4. septembris


Svētdienas skolas audzēkņi un skolotāji.
2012. gada 2. septembris