Svētā evaņģēlista Lūkas krievu evaņģēliski luteriskajā draudzē

Dievkalpojumi krievu valodā notiek Mežaparka Gustava Ādolfa baznīcā (R. Feldmaņa ielā 1) katra mēneša 1. un 3. svētdienā (kā arī Ziemsvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos) plkst. 17:00.

 

Bībeles stundas krievu valodā notiek Biķeru baznīcā sestdienās plkst. 11:15 (septembris–maijs).

Iesvētes mācības krievu valodā – sestdienās Biķeru baznīcā plkst. 10:15 (septembris–maijs), bet katra mēneša 1. un 3. svētdienā Mežaparka baznīcā plkst. 16:00 – t.i., stundu pirms kārtējā dievkalpojuma.

Vairāk par Sv. ev. Lūkas krievu ev. lut. draudzi lasiet
Biķeru Draudzes Avīzē
Nr. 3 (28) 3. lpp. intervijā “Esam luterāņi”.

 

В русском приходе св. Евангелиста Луки Евангелическо-лютеранской церкви Латвии:

Богослужения на русском языке проводятся в Межапаркской церкви (ул. Р. Фелдманя 1) 1 и 3 воскресение каждого месяца (а также по великим праздникам), начало в 17:00.

Библейские уроки на русском языке проводятся в церкви Бикеру (ул. Бикерниеку 146) по субботам, начало в 11:15 (сентябрь – май).

Катехизация на русском языке проводится в церкви Бикеру по субботам, начало в 10:15 (сентябрь – май), а также 1 и 3 воскресение каждого месяца в Межапаркской церкви, начало в 16:00, т.е. за час до богослужения.