Visu publicēto tekstu autortiesības ir aizsargātas. Tekstus un attēlus aizliegts publicēt (arī pārveidotus) citās vietnēs. Publikācijas gadījumā atsauce uz autoru un saskaņošana ar to ir obligāta.