Nosaukums:  Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr.:  90000287170

Banka:  a/s Swedbank

Kods: HABALV22

Konts:  LV11HABA0551001683836

 

 

(Bankas maksājuma uzdevumā lūgums norādīt maksājuma mērķi, piemēram - draudzes nodoklis; ziedojums vispārīgām vajadzībām; diakonijas darbībai vai kādam citam jūsuprāt svarīgam mērķim.)

Uzmanību! Mūsu dievnamam piešķirta jauna adrese: Vecā Biķernieku iela 59.