Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. (Ps 119:130)

Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā.

Šoruden kopā skatām Konkordijas formulu.