Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. (Ps 119:130)

Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā.

Tēma: Konkordijas formula.

 

Lasītāju klubā turpināsim lasīt un iztirzāt M. Lutera 95 tēzes.