Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. (Ps 119:130)

Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā.

Šoruden kopā skatām Konkordijas formulu.

 

Grāmatu lasītāju klubā lasām Hermaņa Zases "Kas ir luterisms". Nākamajā kluba tikšanās reizē pārrunāsim 2. nodaļu Par luterisko reformāciju.