Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. (Ps 119:130)

Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā.

Tēma: Konkordijas formula.

 

Lasītāju klubā - SVĒTDIENĀS draudzes namā - runājam par Gerharda O. Fordes grāmatu "Kā kļūt par krusta teologu"  (LMF, 2017).