Ziedojumi

Biķeru draudzes bankas rekvizīti draudzes locekļa nodevām u. c. ziedojumiem:

Nosaukums: Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr: 90000287170
Konta Nr: LV11HABA0551001683836
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22