Svētdienas skola

Svētdienas skolas programma
Janvāris–maijs 2019

Apustuļu darbu grāmata 

 

Janvāris – Dieva vārds izplatās Jeruzalemē
13. Mācekļi saņem Svēto Garu (1:1-8; 2:1–41)
20. Dieva vārds izveido Baznīcu (2:41–4:37)
27. Pirmās apustuļu vajāšanas (5:12–42)

Februāris – Dieva vārds ir stiprāks par vajāšanām
3. Diakonu izraudzīšanās, uzbrukums Stefanam (6:1–8:3)
10. Dieva vārds tiek sludināts Samarijā (8:1–25)
17. Pirmais kristītais cittautietis (8:26–40)
24. Sauls kļūst par Jēzus mācekli Pāvilu (8:1,3; 9:1–31; 13:9)

Marts – Dieva vārds vieno jūdus un cittautiešus
3. Evaņģēlijs tiek sludināts Cēzarejā, romiešu namā (8:40; 9:30; 10:1–11:18)
10. Kristiešu draudze Antiohijā, Sīrijā; Hērods pret Pēteri Jeruzalemē (11:19–12:25)
17. Pirmais misijas ceļojums (13–14)
24. Apustuļu koncils Jeruzalemē; draudzes tiek stiprinātas ticībā (15:1–16:5)
31. Dievs aicina Pāvilu uz Maķedoniju; Pāvils un Sīla Filipos (16:6–40)

Aprīlis – Dieva vārds izraisa nemierus
7. Sludināšana Maķedonijas un Ahajas pilsētās (17:1–18:17)
14. Palmu svētdiena; Biķeru draudzes atjaunošanas gadadiena [nodarbība nenotiek]
21. Kristus augšāmcelšanās svētki [nodarbība nenotiek]
28. Sludināšana Efesā; Pāvila atvadu runa draudzei (18:18–20:1; 20:17–38)

Maijs – Dieva vārda spēks cilvēku nespēkā
5. Ceļš uz Jeruzalemi un Pāvila apcietināšana (21–22)
12. (Ģimenes diena) Pāvils sludina sinedrijā un Jūdejas valdniekiem (23–26)
19. Evaņģēlija ceļš uz Romu (27–28)
26. Mācību gada noslēgums 


 

Svētdienas skolas nodarbības notiek no septembra līdz maijam svētdienas dievkalpojuma laikā. Kopā ar draudzi 10.00 sākam dievkalpojumu, un pēc dievkalpojuma pirmās daļas, t.i., pēc ticības apliecinājuma, bērni dodas uz Svētdienas skolas nodarbību.

  • Jaunākajai grupai (3–6 gadi) nodarbības notiek draudzes namā;
  • Vecākajai grupai – skolas vecuma bērniem – sakristejas 2. stāvā.

 

Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība. (Mt 19:14)