Lasītāju klubs

Lasītāju klubā – svētdienās draudzes namā – apspriedīsim Bo Gīrca grāmatu “Lielie meli un Lielā patiesība” (LMF, 2009).