Diakonija

Diakonija ir kristīgās žēlsirdības un palīdzības darbs, ko savai draudzei veikt uzticējis pats Kristus. Diakonijas darbā piedalās draudzes locekļi, kas vēlas kalpot Dievam, piepildot Kristus doto tuvākā mīlestības bausli.

Biķeru draudzes diakonijas virzieni:

  • apmeklējumi mājās, slimnīcās, pansionātos;
  • praktiskās un materiālās palīdzības sniegšana;
  • lūgšanas, aizlūgšanas;
  • jurista konsultācijas;
  • ārsta konsultācijas tuberkulozes un citu plaušu slimību ārstēšanā.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai vēlaties palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakonijas vadītāju Diānu Kirilovu pa tālruni 28340908.


 

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. (Gal 6:9–10)