Bībeles stundas

Vasaras brīvlaiks!

Bībeles studijas atsāksim septembrī. Studiju tēma: Mateja evaņģēlijs.


Izvēlnē Arhīvs – pieejamas visas mūsu Bībeles studijas audio ierakstā.

 

Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. (Ps 119:130)