Grāmatu plaukts

Grāmatu galda ieraksti

Mārtiņa Lutera teoloģija

Ar šo izdevumu lasītāju rokās nonāk ievērojamā XX gs. otrās puses vācu teologa Bernharda Lozes otrā latviski tulkotā grāmata par Dr. Mārtiņu Luteru. Šis ir gadu desmitu un pat simtu pētniecības gaitā uzkrāts, izdebatēts un par dižo reformatoru apkopots akadēmiski pamatīgi izstrādāts darbs. Tajā atrodams gan Lutera teoloģisko uzskatu sistemātiks, tematisks skatījums, gan arī vēsturisks izvērtējums. Tātad ieguvēji būs ne vien teologi un filozofi, bet arī dažādu konfesiju kristieši un vēstures interesenti. Līdzās jau minētajiem labumiem jāpiebilst, ka ar šīs grāmatas autora radīto meistarīgo...

Lasīt vairāk

Mārtiņš Luters – pravietis, skolotājs un varonis

Roberts Kolbs  (PhD, Viskonsinas universitāte, ASV) ir sistemātiskās teoloģijas profesors emeritus Konkordijas teoloģiskajā seminārā (Sentluisa, Misūri štats, ASV). Viņš ir lasījis lekcijas vairāk nekā 40 izglītības iestādēs visos piecos kontinentos un sarakstījis daudzas grāmatas, īpašu uzmanību pievēršot Mārtiņa Lutera dzīvei, darbiem un teoloģijai. Šajā grāmatā «Mārtiņš Luters – pravietis, skolotājs un varonis” autors aplūko dažādus priekšstatus un tēlus par Mārtiņu Luteru laika posmā no 1520. gada līdz 1620. gadam. Ne vienmēr šie priekšstati atbilda īstenībai, jo Lutera sekotāji un...

Lasīt vairāk

Mārtiņš Luters. Viņa ceļš uz reformāciju 1483–1521

Mārtiņš Brehts ir Baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no lielākajiem akadēmiskajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē. Laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam viņš sarakstījis ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos. Šī grāmata, kuru piedāvājam latviešu lasītājiem, ir pirmais sējums, kas aplūko Lutera dzīvi no dzimšanas līdz 1521. gadam, kad viņam nākas piedzīvot ļoti spēcīgu opozīciju no Romas katoļu baznīcas puses – līdz pat ekskomunikācijai. Kā jau akadēmiskam darbam pieklājas, tajā ir vairāk nekā 1600...

Lasīt vairāk

Ciešanu problēma: tēva cerība

Sāpes un ciešanas ienāk cilvēku dzīvē atšķirīgā mērā un intensitātē, taču mums visiem tās ir neizbēgamas. Gadsimtu gaitā ir daudz rakstīts par tā saucamo “ļaunuma problēmu”, bet tas neko daudz nepalīdz. Ikviens, kurš ir piedzīvojis ciešanu, sāpju vai zaudējuma prātu stindzinošo un mokošo ietekmi, var jums pateikt, ka šādā nepatīkamā situācijā vismazāk ir vajadzīgas intelektuālas pārdomas vai izskaidrojums. Ir vajadzīga godīga patiesība. Un šāds godīgums reti kad ir patīkams.   Gregorijs Šulcs ir augstākās raudzes filozofs un akadēmiķis. Viņš ir arī mācītājs un skolotājs ar gadu...

Lasīt vairāk

Kā kļūt par krusta teologu

Īsi pēc tam, kad 1517. gada nogalē M. Luters ar savu aicinājumu uz disputu par indulgencēm bija izraisījis manāmu saviļņošanos baznīcā un sabiedrībā, 1518. gada sākumā viņa pārstāvētais augustīniešu mūku ordenis aicina Luteru ierasties ordeņa kapitula sapulcē Heidelbergā, lai tur izklāstītu un aizstāvētu savu “jauno teoloģiju”. Lutera ordeņa brāļi un vadītāji jau nomanīja, ka aiz sākotnējās diskusijas par indulgencēm slēpjas vēl citi jautājumi – daudz dziļāki un fundamentālāki. Heidelbergas sanāksmē, kur Luters uzstājas ar disputu par 28 tēzēm teoloģijā un 12 tēzēm filozofijā, tas arī...

Lasīt vairāk

Dievs, pasaule un cilvēks

Cik liels ir jaunatklājuma prieks, kad uzzinām kaut ko tādu, kas palīdz dziļāk un skaidrāk izprast pašiem sevi, pasauli, kurā dzīvojam, vai, vēl jo vairāk, vislielāko mistēriju – trīsvienīgo Dievu. Dr. Mārtiņš Luters, ik dienu gremdēdamies Svētajos Rakstos, piedzīvoja šī prieka pārpilnību. Klausoties Dieva runā un Dieva vēstījumam pakāpeniski atveroties un topot arvien skaidrākam, Luters centās Svēta Gara dotās atziņas izteikt vārdos, kas būtu viegli uztverami ikvienam. Iesākumā tie bija tikai vārdi, idejas. Taču idejām ir sekas. Rakstos smeltās Lutera atziņas ne tikai izmainīja Kristus...

Lasīt vairāk