Posts by raitis

Biblisks pamatojums tikai vīriešu ordinācijai mācītāja amatā

Mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību (2Kor 13:8) Visvairāk apspriestais temats, kas attiecas uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) dzīvi, ir LELB Sinodē paredzētais balsojums par grozījumu Satversmes 133. pantā, kas paredz ordinēt par mācītājiem vienīgi vīriešus. Tas, cerams, būs noslēgums vairākas desmitgades ilgušam procesam vai vismaz nozīmīgs pagrieziena punkts šajā procesā.   Mazliet vēstures Tā sauktajam sieviešu ordinācijas jeb “tikai vīriešu ordinācijas” jautājumam ir sena un līkumota priekšvēsture. 1975. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskajā...

Lasīt vairāk

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Šogad Baznīcā un sabiedrībā ārpus tās tika pieminēta un svinēta Reformācijas 500. gadadiena. Jubilejas sakarā vēl lielākā skaitā nekā citkārt tiek piedāvātas vairāk vai mazāk tradicionālas šī notikuma interpretācijas, kas tomēr nevieš pietiekamu skaidrību par Reformācijas notikumiem. Reformācijas būtība nav atrodama tādās vēstures un dzīves jomās kā reliģijas ārējie atribūti, tradīcijas, kultūra, politika, ekonomika vai spožas un savdabīgas personības. Reformācija bija notikums, kas visciešākā veidā bija saistīts ar teoloģiju. Šī apskata uzdevums ir palīdzēt lasītājam izprast dažus...

Lasīt vairāk

Luterisms jautājumos un atbildēs – Svētais Vakarēdiens

Esam izdevuši jaunu grāmatu sērijā “Luterisms jautājumos un atbildēs”. Pirmajā grāmatā ir aplūkoti luteriskās baznīcas ticības, mācības un vēstures pamatjautājumi. Otrajā grāmatā ir aplūkota Svētā Kristība, tās izpratne mūsu baznīcā. Savukārt, trešajā grāmatā aplūkota Bībeles un luterisko ticības apliecību mācība par dzīvību dodošo svētību, kuru Dievs devis baznīcai: brīnumu maizē un vīnā, kuru iestādījis Dievcilvēks Jēzus Kristus – Viņa patiesās miesas dāvanu, ko mums ēst, un patieso asiņu dāvanu, ko mums dzert grēku piedošanai, proti, par Svēto Vakarēdienu. Visas trīs daļas kopā kalpo kā...

Lasīt vairāk

Bībele kā Kristus liecība

Esam publicējuši kārtējo mācītāja Guntara Baikova grāmatu “Bībele kā Kristus liecība”. Šajā grāmatā autors aplūko ļoti svarīgus jautājumus par Vecās un Jaunās Derības kanonu vēsturisko veidošanos, par “citiem” evaņģēlijiem, kuri netika iekļauti kanonā, par to, kā lasīt un skaidrot Bībeles tekstus un vai Bībeles liecība ir uzticama. Šāda rakstura grāmatas ir liels retums latviešu valodā un tāpēc esam īpaši priecīgi un pateicīgi autoram par viņa ieguldīto darbu. Autors par šo grāmatu raksta: “Kristieši tic, ka Bībele ir vienīgais nekļūdīgais avots un pamats gan ticībai, gan dzīvei. Tas var...

Lasīt vairāk

Bauslības un evaņģēlija noslēpumi 2

Esam izdevuši Karla Olafa Rozeniusa grāmatas otro sējumu, kuras galvenā tēma ir par dievbērnību, proti, kas ir dievbērnība, kā cilvēks top darīts par Dieva bērnu, kā dzīvot Dieva bērnam šajā pasaulē. Luterisma mantojuma fonds...

Lasīt vairāk