Draudzes vasaras nometnes “Sinajs”

"Sinajs 2018" nodarbību tēma: Sakramenti

"Sinajs 2017" nodarbību tēma: Sakramenti
"Sinajs 2016" nodarbību tēma: Lūgšana
"Sinajs 2015" nodarbību tēma: Lūgšana
"Sinajs 2014" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)
"Sinajs 2013" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)
"Sinajs 2012" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)
"Sinajs 2011" nodarbību tēma: Ticības apliecība
"Sinajs 2010" nodarbību tēma: 8, 9, 10 bauslis