Draudzes vasaras nometnes “Sinajs”

"Sinajs 2019" nodarbību tēma: Sakramenti
<p>

</p>

"Sinajs 2018" nodarbību tēma: Sakramenti

"Sinajs 2017" nodarbību tēma: Sakramenti

<p><br>

"Sinajs 2016" nodarbību tēma: Lūgšana

</p><p><br>

"Sinajs 2015" nodarbību tēma: Lūgšana

</p><p><br>

"Sinajs 2014" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)

</p><p><br>

"Sinajs 2013" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)

</p><p><br>

"Sinajs 2012" nodarbību tēma: Ticības apliecība (turpinājums)

</p><p><br>

"Sinajs 2011" nodarbību tēma: Ticības apliecība

</p><p><br>

"Sinajs 2010" nodarbību tēma: 8, 9, 10 bauslis

</p><p><br>