Bībeles stundas

Mateja evaņģēlijs (2018–2019)
<p> </p><p>

</p>

Konkordijas formula (2017–2018)

1. Samuēla grāmata (2016)

2. Samuēla grāmata (2017)

Pētera 1. vēstule (2016)

Pētera 2. vēstule (2016)

Zaharijas grāmata (2015)

Jāņa 1. vēstule (2015)

Jāņa 2. vēstule (2015)

Jāņa 3. vēstule (2015)

Pāvila vēstule galatiešiem (2014)

Dieva personvārds Vecajā derībā (2014)

Pāvila 1. vēstule korintiešiem (2013–2014)

Pāvila 2. vēstule korintiešiem (2014)

Pēdējie laiki / Atklāsmes grāmata (2012–2013)

Vēstule ebrejiem (2011)

Daniēla grāmata (2011)

Augsburgas ticības apliecība (2010)