Bībeles stundas

Konkordijas formula (2017-2018)
1. Samuēla grāmata (2016)
2. Samuēla grāmata (2017)
Pētera 1. vēstule (2016)

</p><p><br>

Pētera 2. vēstule (2016)
Jāņa 1. vēstule (2015)
Jāņa 2. vēstule (2015)
Zaharijas grāmata (2015)
Vēstule galatiešiem (2014)
Dieva personvārds Vecajā derībā (2014)
Pāvila 1. vēstule korintiešiem (2013-2014)
Pāvila 2. vēstule korintiešiem (2014)
"Pēdējie laiki" Jāņa Atklāsmes grāmata (2012-2013)
Daniela grāmata (2011)
Vēstule ebrejiem (2011)
Augsburgas ticības apliecība (2010)