Bībeles stundas

Mateja evaņģēlijs (2018–2019)

Konkordijas formula (2017–2018)
1. Samuēla grāmata (2016)
2. Samuēla grāmata (2017)
Pētera 1. vēstule (2016)

</p><p><br>

Pētera 2. vēstule (2016)
Jāņa 1. vēstule (2015)
Jāņa 2. vēstule (2015)
Zaharijas grāmata (2015)
Vēstule galatiešiem (2014)
Dieva personvārds Vecajā derībā (2014)
Pāvila 1. vēstule korintiešiem (2013–2014)
Pāvila 2. vēstule korintiešiem (2014)
"Pēdējie laiki" Jāņa Atklāsmes grāmata (2012–2013)

Daniela grāmata (2011)
Vēstule ebrejiem (2011)
Augsburgas ticības apliecība (2010)