Mārtiņš Luters. Viņa ceļš uz reformāciju 1483–1521

Mārtiņš Luters. Viņa ceļš uz reformāciju 1483–1521

Mārtiņš Brehts ir Baznīcas vēsturnieks, profesors emeritus Minsteres universitātē, Vācijā. Viņš ir viens no lielākajiem akadēmiskajiem Lutera pētniekiem Rietumu pasaulē. Laikā no 1981. gada līdz 1987. gadam viņš sarakstījis ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrāfiju trīs sējumos.

Šī grāmata, kuru piedāvājam latviešu lasītājiem, ir pirmais sējums, kas aplūko Lutera dzīvi no dzimšanas līdz 1521. gadam, kad viņam nākas piedzīvot ļoti spēcīgu opozīciju no Romas katoļu baznīcas puses – līdz pat ekskomunikācijai.

Kā jau akadēmiskam darbam pieklājas, tajā ir vairāk nekā 1600 vēres, un tas nozīmē, ka ar šo grāmatu ikvienam lasītājam tiek dota iespēja arvien padziļinātākai Lutera biogrāfijas pētniecībai.

Luterisma Mantojuma Fonds