Mārtiņa Lutera teoloģija

Mārtiņa Lutera teoloģija

Ar šo izdevumu lasītāju rokās nonāk ievērojamā XX gs. otrās puses vācu teologa Bernharda Lozes otrā latviski tulkotā grāmata par Dr. Mārtiņu Luteru. Šis ir gadu desmitu un pat simtu pētniecības gaitā uzkrāts, izdebatēts un par dižo reformatoru apkopots akadēmiski pamatīgi izstrādāts darbs. Tajā atrodams gan Lutera teoloģisko uzskatu sistemātiks, tematisks skatījums, gan arī vēsturisks izvērtējums. Tātad ieguvēji būs ne vien teologi un filozofi, bet arī dažādu konfesiju kristieši un vēstures interesenti. Līdzās jau minētajiem labumiem jāpiebilst, ka ar šīs grāmatas autora radīto meistarīgo Lutera domas ceļvedi latviešu lasītāji var uzsākt ļoti aizraujošu ceļojumu Mārtiņa Lutera darbu pasaulē, iegūstot daudz vielas bagātinošām pārdomām un diskusijām.

Bernhards Loze (1928–1997), Vācijas evaņģēliskās baznīcas mācītājs, teologs un baznīcas vēsturnieks, ilgus gadus bija Hamburgas Universitātes teoloģijas un baznīcas vēstures pasniedzējs un savu akadēmisko kvalitāšu dēļ augsti novērtēts arī citu universitāšu vieslektors. Viņš ir vairāku grāmatu un daudzu zinātnisku rakstu autors. 2008. gadā Luterisma mantojuma fonds izdeva B. Lozes grāmatu “Mārtiņš Luters. Ievads Lutera dzīvē un darbos”.

Luterisma Mantojuma Fonds