Ciešanu problēma: tēva cerība

Ciešanu problēma: tēva cerība

Sāpes un ciešanas ienāk cilvēku dzīvē atšķirīgā mērā un intensitātē, taču mums visiem tās ir neizbēgamas. Gadsimtu gaitā ir daudz rakstīts par tā saucamo “ļaunuma problēmu”, bet tas neko daudz nepalīdz. Ikviens, kurš ir piedzīvojis ciešanu, sāpju vai zaudējuma prātu stindzinošo un mokošo ietekmi, var jums pateikt, ka šādā nepatīkamā situācijā vismazāk ir vajadzīgas intelektuālas pārdomas vai izskaidrojums. Ir vajadzīga godīga patiesība. Un šāds godīgums reti kad ir patīkams.


 

Gregorijs Šulcs ir augstākās raudzes filozofs un akadēmiķis. Viņš ir arī mācītājs un skolotājs ar gadu desmitiem ilgu kalpošanas pieredzi draudzē un vidējās un augstākās izglītības sfērā. Taču pirmām kārtām viņš ir vīrs un tēvs. Gregs filozofs mudinās jūs domāt, Gregs mācītājs stiprinās jūsu dvēseli, bet Gregs četru bērnu tēvs aizkustinās jūsu sirdi. Šo ievērojamo mazo grāmatu caurvij sirdi plosošs stāsts par divu Šulca bērnu ciešanām un nāvi, viņiem kļūstot par upuri retām un invaliditāti izraisošām slimībām.