Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kas ir teicis:
"Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!" /Mārtiņš Luters/

Dievkalpojumi latviešu valodā svētdienās plkst. 10:00 un otrdienās plkst. 7:00
Bībeles stundas trešdienās plkst. 18:00 
Iesvētes mācības notiek divās grupās – pirmdienās plkst. 18:00 un sestdienās plkst. 9:00
Privātas sarunas ar mācītāju pirmdienās un trešdienās plkst. 17:00–18:00
Svētdienas skola bērniem svētdienās dievkalpojuma laikā
Bībeles stundas krievu valodā sestdienās plkst. 11:15 (Sv. ev. Lūkas draudzē)
Iesvētes mācības krievu valodā sestdienās plkst. 10:15 (Sv. ev. Lūkas draudzē)

 

 

 


tundas krievu valodā sestdienās plkst. 11:15 (Sv. ev. Lūkas draudzē)

Iesvētes mācības krievu valodā sestdienās plkst. 10:15 (Sv. ev. Lūkas draudzē)