Dievkalpojumi svētdienās plkst. 10:00 un otrdienās plkst. 7:00

Vasaras brīvlaiks! Bībeles studijas atsāksim septembrī

Iesvētes mācības – pirmdienās plkst. 18:00

Pirmdienās plkst. 17:00–18:00 vai iepriekš sarunājot citu laiku

Vasarā mācības nenotiek, bet bērnus, kas nevar palikt visu dievkalpojumu baznīcā, pieskatīs skolotājs, kopā ar bērniem veltot laiku kristīgām tēmām

No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 11:15

No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 10:15

Dievkalpojumi
Svētdienās plkst. 10:00 un otrdienās plkst. 7:00


Bībeles stundas
Vasaras brīvlaiks! Bībeles studijas atsāksim septembrī


Iesvētes mācības
Pirmdienās plkst. 18:00


Privātas sarunas ar mācītāju
Pirmdienās plkst. 17:00–18:00 vai iepriekš sarunājot citu laiku


Svētdienas skola bērniem
Vasarā mācības nenotiek, bet bērnus, kas nevar palikt visu dievkalpojumu baznīcā, pieskatīs skolotājs, kopā ar bērniem veltot laiku kristīgām tēmām


Bībeles stundas krievu valodā
No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 11:15


Iesvētes mācības krievu valodā
No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 10:15

Svētdarbības

Kristība, iesvētība, laulība

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Reformācijai 501

Vai Luters arī šodien būtu reformators?
Aleksandrs Bite

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! (Mārtiņš Luters)