Dievkalpojumi svētdienās plkst. 10:00 un otrdienās plkst. 7:00

Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18:00 draudzes namā

Notiek divās grupās – pirmdienās plkst. 18:00 un sestdienās plkst. 9:00

Privātas sarunas ar mācītāju – pirmdienās un trešdienās plkst. 17:00–18:00

Svētdienas skola bērniem – svētdienās dievkalpojuma laikā

Bībeles stundas krievu valodā Sv. ev. Lūkas draudzei – sestdienās plkst. 11:15

No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 10:15

Dievkalpojumi
Svētdienās plkst. 10:00 un otrdienās plkst. 7:00


Bībeles stundas
Trešdienās 18:00 draudzes namā


Iesvētes mācības
Notiek divās grupās – pirmdienās plkst. 18:00 un sestdienās plkst.9:00


Privātas sarunas ar mācītāju
Pirmdienās un trešdienās plkst. 17:00–18:00


Svētdienas skola bērniem
Svētdienās dievkalpojuma laikā


Bībeles stundas krievu valodā
No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 11:15


Iesvētes mācības krievu valodā
No septembra līdz maijam – sestdienās plkst. 10:15

Svētdarbības

Kristība, iesvētība, laulība

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Reformācijai 501

Vai Luters arī šodien būtu reformators?
Aleksandrs Bite

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! (Mārtiņš Luters)